Saidi kasutustingimused

Юридические требования к использованию сайта superuborka.com

Järgmised kasutustingimused moodustavad kasutaja ja koristusfirma SUPERUBORKA vahel õiguslikult siduva lepingu, mis reguleerib selle veebisaidi ja ettevõtte teenuste kasutamist.

Vahepeal pole selle pärast vaja muretseda. ”

Sissejuhatus
Lugege need tingimused hoolikalt läbi. Sellele saidile sisenedes või meie ettevõtte teenuseid kasutades kinnitate, et mõistate neid tingimusi, nõustute nendega ja nõustute neid järgima.

Tingimuste muudatused
SUPERUBORKA võib oma äranägemise järgi muuta, lisada või eemaldada selle lepingu mis tahes osa. Kui muudame neid kasutustingimusi, teeme mõistlikke jõupingutusi, et teavitada kasutajaid muudatustest.

Keelatud toimingud
Te olete ainuisikuliselt vastutav oma tegevuse eest saidil ja nõustute järgima kõiki kehtivaid seadusi, lepinguid, intellektuaalomandi õigusi ja kolmandate isikute õigusi.

Juurdepääsu lõpetamine
SUPERUBORKA jätab endale õiguse lõpetada kasutaja juurdepääs sellele saidile ja blokeerida tema edasine teenuste kasutamine, kui ta leiab, et neid kasutustingimusi on rikutud.